Календар с отворени семинари

View this page in: English

Януари 2015

9 - 10 Януари  Mini MBA: session 8 Marketing*  
16 Януари  mini MBA: session 9 Linking it all together*  
23 Януари  Промени в данъчното законодателство от 1 януари 2015 (4 часа) 120 + ДДС (евро)
26 Януари  ДДС за услуги, предоставяни по електронен път - новите правила от 1 януари 2015г. (3 часа) 100 + ДДС (евро)
30 Януари  Промени в данъчното законодателство от 1 януари 2015 (4 часа)) 120 + ДДС (евро)

Февруари

12 - 13 февруари  Управление на проекти - основи умения (2 дни) 250 + ДДС
20 - 21 февруари  Mini MBA: Session 1 Business Breakdown and Map*  
21 - 22 февруари  Mini MBA: Session 2 Corporate and Business Strategy*  
26 февруари  Дигитална трансформация (4 часа) 120 + ДДС

Март

6 - 7 март  Mini MBA: Session 3 Leadership and Negotiation*  
11 март  ACCA CBE (Computer Based Exam) 100 + ДДС
20 - 21 март  Mini MBA: Session 4 People Management*  
26 март  Управлявайте своята емоционална интелигентност - с SDI©** 150 + ДДС

Април

4 април  Mini MBA: Session 5 Time Management, Stress Management, Communication*  
17 - 18 април  Mini MBA: Session 6 Project Management and Business Processes*  
21 април  Основи на корпоративното право 150 + ДДС
23 април  Обучение за бизнес анализатори 180 + ДДС
28 април  ДДС на промоционални дейности (4 часа) 120 + ДДС
30 април  Enterprise Performance Management 180 +ДДС

Май

8 - 9 май  Mini MBA: Session 7 Accounting Basics and Financial Management*  
14 май  Основни мениджърски умения 180 + ДДС
15 май  Облагане с ДДС на електронната търговия (3 hours) 100 + ДДС
29 май  Актуални въпроси на данъчното облагане на автомобилните паркове (3 hours) 100 + ДДС
29 май  Mini MBA: Session 8 Marketing*  
30 - 31 май  Mini MBA: Session 9 Linking it all together*  

Юни

3 - 4 юни  Ефективно управление на хора - умения за напреднали (1,5 дни) 220 + ДДС
5 юни  ACCA CBE (Computer Based Exam) 100 + ДДС
9 - 10 юни  Финнаси за нефинансисти (1,5 дни) 180 + ДДС

Юли

3 юли  Ефективно управление на баланса работа - личен живот (управление на стреса) 150 + ДДС
10 - 11 юли  Умения за изнасяне на въздействаща презентация (1,5 дни) 200 + ДДС

Септември

17 - 18 септ  Ефективно управление на хора - умения за напреднали (1,5 дни) 220 + ДДС
29 септ  Актуални ДДС въпроси в международните сделки със стоки и услуги (4 часа) 120 + ДДС

Октомври

7 октомври  Търговски представителства - актуални данъчни въпроси (3 часа) 100 + ДДС
8 - 9 октомври  Умения за изнасяне на въздействаща презентация (1,5 дни) 200 + ДДС
15 октомври  Основи на корпоративното право 150 + ДДС
16 октомври  Новости в международните стандарти за финансово отчитане+сесия въпроси и отговори 100 + ДДС
22 - 24 октомври  Годишно счетоводно приключване и актуални данъчни въпроси 250 + ДДС
28 октомври  Основни мениджърски умения 180 + ДДС

Ноември

4 - 5 ноември  Основи на ДДС (1,5 дни) 250 + ДДС
12 - 13 ноември  Годишно счетоводно приключване и актуални данъчни въпроси 250 + ДДС
11 ноември  Управлявайте своята емоционална интелигентност - с SDI©** 150 + ДДС
18 - 19 ноември  Финанси за нефинансисти (1,5 дни) 180 + ДДС
20 ноември  Новости в международните стандарти за финансово отчитане+сесия въпроси и отговори 100 + ДДС
26 - 27 ноември  Годишно счетоводно приключване и актуални данъчни въпроси 250 + ДДС
 

* Курсът се провежда само на английски език и е част от Програмата мини MBA. Цена на Програмата: 2 400 Евро + ДДС
** При записване на повече от 3 участници от компания има корпоративни отстъпки
*** PwC Академията си запазва правото на промени в датите на курсовете при възникване на такава необходимост

Специално разработени решения за вашите фирмени обучения

Комплексни решения

 • Годишно счетоводно приключване и актуални данъчни въпроси
 • Актуални правни, данъчни и счетоводни въпроси за редица сектори
 • Управление на проекти и бизнес процеси
 • Финанси за нефинансисти

Данъчни обучения

 • Актуални ДДС въпроси за редица сектори - включително Pharma, Retail, Real Estates, Tourism etc.
 • Изисквания за ДДС и подаване на ИНТРАСТАТ данни според европейското законодателство
 • Актуални въпроси на данъчното облагане на автомобилните паркове

Leadership and Soft Skills Trainings

 • Лидерски умения за високи резултати - Управленски умения за начинаещи/напреднали
 • Умения за изнасяне на въздействаща презентация
 • Ефективно управление на баланса работа - личен живот (управление на стреса)
 • SDI© обучение - управлявайте своята емоционална интелигентност